אילנה מדר, בת שירות ב"מגן"

Young French Jews Visit Israel

Read moreMasa France Har Herzl, Jerusalem