"כשאתה נותן לפליטים תמיכה ואהבה, אתה מקבל בתמורה הרבה יותר"

קרא עליניצן מרומי תיקון עולם, ניצנה

Nitzan volunteers with the Tikkun Olan borading school for Eritrean refugees at Nitzana Eco-Village