JCC

ארגון הקהילות היהודיות- Jewish Community Center Association                                         
מחנות המופעלים ע"י המרכזים הקהילתיים היהודים המקומיים, בערים שונות.  מהווים את מספר המחנות הגדול ביותר.
לארגון זה שייכים מחנות יום ולילה.  במחנות אלה רוב הצוות והחניכים יהודים, אך לא כולם.  המטבח במחנה ה-JCCA כשר, אך לרוב ללא משגיח. המחנות קשורים לקהילה ומשרתים לעיתים מספר קהילות באזור.
הפעילות במחנה מבוססת בעיקר על תוכניות של כיף, הווי, דגש על משחקי ספורט, טבע ומחנאות תוך שילוב תוכניות ישראל מגוונות.  המחנות שומרים על זיקה ליהדות ע"י ציון מיוחד של קבלת שבת ויום השבת, תפילות יצירתיות, סדר יום ואוירה שונה מימות השבוע. 

Ramah

מחנות רמה - Ramah
מחנות המשתייכים לתנועה הקונסרבטיבית בצפון-אמריקה. לארגון זה שייכים מחנות לילה ומספר קטן של מחנות יום. מחנות אלו ידועים כמחנות גדולים ומבוקשים מאוד בקרב הקהילה היהודית בצפון אמריקה. המחנות הם בעלי אופי מסורתי ובאווירה יהודית, בהם מקיימים תפילות בסגנון קונסרבטיבי ואף לומדים עברית כחלק מהפעילות היומיומית.  יש שמירה מלאה של שבת והמטבח כשר עם השגחה.  המחנות מציעים מגוון של פעילויות חוץ, טיולים, ספורט מים, טבע, אמנות והרבה פעילות יהודית וישראלית.  במחנות "רמה" מספר רב של שליחים ואנשי צוות מקומיים דוברי עברית עם זיקה לישראל.  במחנה מתפללים יום יום, התפילה מעורבת, יצירתית, ייחודית למחנות ושונה ממה שמוכר בארץ.

לחצו כאן לסרטון "רמה" 1
לחצו כאן לסרטון "רמה" 2

 

Union for Reform Judaism

מחנות התנועה הרפורמית - Union For Reform Judaism
מחנות המתנהלים על ערכי התפיסה של התנועה ליהדות מתקדמת. המחנות הם בעלי תפיסה ליברלית שוויונית. לארגון זה שייכים מחנות לילה בלבד.  מחנות אלו ידועים כמחנות גדולים ומבוקשים מאוד בקרב הקהילה היהודית בצפון-אמריקה.  שמירת השבת היא ברוח התנועה הרפורמית והמטבח במחנות אלו אינו כשר.  השירה העברית מלווה כל פעילות במחנה, מתפילות ועד פעולות לימוד.  רוב הזמן מוקדש לפעילות נופש, ספורט שדאות, מחנאות תוך דרש על הווי החיים היהודי ושעורי לימוד ביהדות.  התפילות נאמרות בעברית ובאנגלית, הן יצירתיות וייחודיות לתנועה הרפורמית.  ברוב המחנות ישנן תכניות דרמה, צילום, וידאו, מחול והרבה התמקצאות בתחומים שונים של ספורט.

 

תנועת יהודה הצעיר - Young Judaea

מחנות המשרתים את חניכי התנועה וחבריהם.  תנועת "יהודה הצעיר" מקיימת קשר נדוק עם תנועת הצופים בארץ ובעלת מחנות לילה בלבד.  המחנות בעלי זיקה ציונית ומקיימים תוכניות חינוכיות ישראליות-יהודיות בשילוב מגוון של פעילות חוץ, טיולים, ספורט, טבע ואומנות.  במחנות שומרים שבת באופן מלא, מקיימים תפילה מעורבת והמטבח כשר, ללא השגחה.  רבים מאנשי המווצ במחנה לקחו חלק בתוכניות קצרות וארוכות בארץ, חלקם אף דוברי עברית.  התנועה מקיימת פעילות סדירה במהלך השנה והמחנות מהוום את פעילות הקיץ של התנועה.

 HaBonim Dror

הבונים דרור

תנועת הבונים דרור היא "תנועת האחות" של תנועת הנוער של ההתישבות העובדת, "המחנות העולים", ו"הנוער העובד והלומד".  המחנות הם מחנות לילה, בעלי אופי ציוני, המשרתים בעיקר את חניכי התנועה ומנוהלים ע"י מזכירות התנועה ובוגריה. הפעילויות במחנה מתמקדות בעיקר בפעולות חינוכיות חברתיות המבוססות על אידיאולוגית התנועה, ערכים חברתיים וסביבתיים.  רוב המחנות בעלי מטבח כשר, ללא השגחה.  רבים מאנשי הצוות במחנה לקחו חלק בתוכניות קצרות וארוכות בארץ, חלקם הגדול דובר עברית.  התנועה מקיימת פעילות סדירה במהלך השנה והמחנות מהווים את פעילות הקיץ של התנועה.  המחנות שומרים על זיקה ליהדות ע"י ציון מיוחד של קבלת שבת ויום שבת, סדר יום ואוירה שונה מימות השבוע. 

מחנות אורתודוכסים
מחנות המופעלים ע"י תנועת בני-עקיבא, בתי הכנסת או גורמים פרטיים בקהילה היהודית.  רב המחנות האורתודוכסים הם מחנות לילה.  במחנות אלו השבת נשמרת באופן מלא, המטבח כשר ובהשגחה.  המחנות מציעים מגוון של פעילויות חוץ, טיולים, ספורט מים, טבע, אמנות בשילוב פעילויות כיף והווי.  ייחודם הוא בשמירה מלאה על מצוות ודגש מיוחד על פעילות בנושאי יהדות וישראל.

מחנות עצמאיים
מחנות השייכים לקהילה היהודית המקומית ומנוהלים עצמאית ע"י גופים הקשרוים לקהילה.  לכל מחנה אופי ייחודי משלו בהתאם לאופי וצרכי הקהילה המחנות כוללים גם מחנות לילה וגם מחנות יום.  המטבח במחנות אלו בדרך כלל כשר, עם/ללא השגחה.

לצפייה בפריסת המחנות עמם אנו עובדים, לחץ/י כאן

 

 

 

שיתוף:              PRINT   
28 מרץ 2014 / 26 Adar II 5774 0