אז בבית הספר: הקמת קרית החינוך באור יהודה

עם פרישתו מן הממשלה יזם בן גוריון הקמת קרן להקמת מוסדות חינוך ברחבי ישראל

קראו עוד

בן גוריון נפגש עם התורם פרקאוף באור יהודה