מפריח השממה, מפריח היונים

קרא עודבית הסופר בניצנה

אלי עמיר ורעייתו לילי חונכים את בית הסופר על שם אלי עמיר בניצנה