צרפת 2016: הסוכנות בשטח

במחווה של סולידריות חבר הנאמנים מתכנס בפאריס

חלון לפעילות בצרפת

חבר נאמנים בפריס