חבר הנאמנים נפגש עם חברי הכנסת

עדכונים שוטפים מהישיבות

לדברי ראש הממשלה

מפגש חבר הנאמנים והשדולה של העם היהודי בכנסת