יום חמישי למסע: 28/12/2018

2 Jan 2019 / 25 Tevet 5779