Director-General

אלן הופמן מכהן כמנכ"ל הסוכנות היהודית... קרא עוד

Chairman of the Executive

נתן שרנסקי נולד בשנת 1948 בעיר דונצק שבאוקראינה. הוא סיים את... קרא עוד

Chairman of the Board of Governors
Charles (Chuck) Horowitz Ratner

צ'רלס (צ'אק) הורוביץ' רטנר הוא יו"ר חבר הנאמנים של... קרא עוד

Member of the Executive

מר דייוויד ברייקסטון מכהן כסגן יו"ר ההנהלה. בעבר הוא... קרא עוד

חבר הנאמנים

המתכנס לפחות שלוש פעמים בשנה, הוא הגוף המרכזי לקביעת מדיניותה של הסוכנות היהודית. חברי חבר הנאמנים ממלאים תפקיד חיוני בהנהגת הסוכנות, בפיקוח על תקציבים ועל פעולות. חבר הנאמנים, הפועל באמצעות ועדות קובע את מדיניותה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל ומנהל, מפקח, מכוון ושולט על פעולותיה ופעילויותיה. חבר הנאמנים הינו הגוף הייצוגי של הסוכנות היהודית שכן הוא מייצג את השותפות היהודית הגלובלית כאשר הוא מורכב מנציגי פדרציות בארצות הברית וצפון אמריקה, ממנהיגות הזרמים הדתיים וראשי הארגונים היהודיים העולמיים הממוקמים בארה"ב, מנציגי ארגונים ציוניים עולמיים, מראשי ערים בישראל, מנציגי החברה הישראלית, מנציגי המערכת הפוליטית בישראל וממנהיגי מגביות קרן היסוד ברחבי העולם. ייצוג רחב זה מבטיח כי יהודים ברחבי העולם יקבלו החלטות בנושא תכניות הסוכנות היהודית, בתיאום ובהבנה עם ממשלת ישראל.

04 פבר' 2016 / 25 Shevat 5776