מלוין ברוולד Committee Member

The Jewish Agency for Israel ©

מר מלווין ברוואלד נולד בשנת 1950. הוא שותף יועץ בכיר במשרד עורכי הדין  PCB Lawyers LLP. בנוסף, הוא מכהן כמנהל של בנק פיבי (FIBI Bank (UK) plc).

מר ברוואלד מעורב בחיי הקהילה היהודית בבריטניה. הוא מכהן כיו"ר עמית של שותפות 2000 בריטניה, הוא חבר בחבר הנאמנים המייעץ של מגבית בריטניה. בעבר הוא כיהן כיו"ר של ועדת עורכי הדין ורואי החשבון של מגבית בריטניה.

מר מלווין ברוואלד הינו חבר ועדות חבר הנאמנים מאז פברואר 2008.

ציר הזמן

    2014

READ FULL TIMELINE