בית ראשון במולדת

Jack Vainunsk

קליטת משפחות עולים מכל רחבי העולם בקיבוצים

 מיזם הסוכנות היהודית והתנועה הקיבוצית למשפחות צעירות (עד גיל 45) עם ילדים.

מטרת התכנית הינה קליטת משפחות של עולים חדשים בתוך המסגרת החברתית של הקיבוצים והיא מציעה אווירה קהילתית חמה ותומכת המקלה על "נחיתה רכה" בישראל, ואפשרות

להשתלב בתוכנית קליטה שכוללת:

 לימוד עברית

 שילוב מהיר במסגרות חינוכיות וחברתיות עם דגש על רמת חינוך גבוהה לילדים

פעילות להגברת הזהות היהודית והזיקה לעם ולמדינה

דאגה לתחום התעסוקתי תוך ליווי צמוד של ממלאי תפקידים ומתנדבים ביישובים ובאזור

התוכנית מחולקת לשתי תקופות:

בחמשת החודשים הראשונים, העולים הבוגרים לומדים עברית באולפן אזורי ( 5 ימים בשבוע), כשילדיהם מצטרפים למסגרות החינוכיות של הקיבוץ (פעוטונים, גנים ובתי הילדים, כל אחד לפי גילו).
בעת לימוד השפה, מוזמנים העולים החדשים ליטול חלק פעיל בחיים החברתיים והתרבותיים בקיבוץ לרבות בחגי ישראל.
על אף שהקיבוץ לא מחויב לספק תעסוקה לעולים, קיימת אפשרות שיעבדו מספר שעות שבועיות, תמורת תשלום, בהתאם לחוקי המדינה.

בסיום הסמסטר הראשון, החפצים להישאר בקיבוץ סמסטר נוסף, יוכלו לשפר את רמתם בידיעת השפה תוך בירור ציפיותיהם וחיפוש אחר צורת חיים מועדפת בארץ, לצד השתלבותם בעבודה בקיבוץ, באזור או בהשתתפותם בקורסים לרכישת מקצוע או להסבה מקצועית של משרד העבודה.
משפחות המעונינות להתקבל לקיבוץ במסלול "מועמדות לחברות" עם סיום התוכנית, יפנו לקיבוץ בדרכים המקובלות.

העולים החדשים מקבלים "סל קליטה" ממשרד הקליטה, סכומים העוזרים להם לשלם את הוצאותיהם בקיבוץ.

התוכנית מופעלת במסגרת המחלקה לעלייה בסוכנות היהודית בשיתוף עם מטה בית במולדת בתנועה הקיבוצית.