שליחות קהילתית

אופק - שליחות קהילתית בקהילות יהודיות בחו"להסוכנות היהודית ©
שליחות בלב הקהילה היהודית שמטרתה לחזק את הקשר עם ישראל במגוון תחומים רחב