הקרן לסיוע חירום

Emergency FundGadi Shimshon

הקרן לסיוע חירום של הסוכנות היהודית מאפשרת לקהילות יהודיות בעולם בטחון והמשך חיי קהילה ופעילויות במרכזי התכנסות יהודים המהווים מטרה לאירועי טרור

מטרות הקרן לסיוע חירום

על אף שמרבית יהודי העולם חיים היום בבטחון פיזי, ישנו עדיין מספר משמעותי של יהודים שחיים בקרב אזורים עוינים ובהם לעיתים אף אוכלוסיות אנטישמיות.

הקרן העניקה סיוע למוסדות יהודים שונים  כמו בתי כנסת, מחנות קיץ, בתי ספר ומרכזים קהילתיים בברזיל, יוון, ארגנטינה, דרום אפריקה ועוד. הסוכנות היהודית מסייעת לקהילות אלו לנקוט באמצעי אבטחה ובטחון שונים.

הצטרפו אלינו  – תרומתכם לקרן תסייע ליהודים לחיות באשר הם, חיים מלאים ובטוחים.