פותחים עתיד

מטרתה של פותחים עתיד היא לטעת בכל ילד וילדה את האמונה, כי טמון בהם אוסף ייחודי של יכולות, עוצמות וכישרונות על מנת לסייע לילד בפיתוח דימוי עצמי חיובי, להגיע להישגים בלימודים ולנהל חיים עצמאיים כבוגר.

בכל ילד וילדה טמון אוסף ייחודי של יכולות עוצמות וכשרונות

 

תכנית פותחים עתיד פועלת החל משנת 2006, בהיקף כלל ארצי ב – 36 ישובים בכלל מגזרי החברה, במטרה לקדם ילדים ומשפחות המתגוררים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל.

חזון התכנית הוא להעניק לילדים אלה ולבני משפחותיהם ביטחון, כלים והזדמנות שווה לצמוח ולממש את הפוטנציאל הייחודי הטמון בהם. לשם כך, מספקת להם התכנית מערכת תמיכה הוליסטית באמצעות שילוב מבוגר משמעותי בחייהם, המכונה "נאמן". בתכנית פועלים כ – 300 נאמנים/ות, כל נאמן עובד בצמוד ובמשרה מלאה עם 16 ילדים בכיתות ב'-ח' ועם משפחותיהם, מעצים ומלווה אותם בכל תחומי החיים: האישי, המשפחתי, הלימודי והחברתי, במרחב הבית ספרי בבוקר ובמרחבים נוספים אחה"צ. בנוסף, פועלת התכנית להנגשת השירותים החברתיים והמשאבים הזמינים בקהילה, מעודדת את מעורבותה של המשפחה בתהליך השינוי ומעצימה את הורי הילדים דרך ליווי אישי וקבוצות העצמה במגוון נושאים כגון הורות, מיצוי זכויות והתנהלות כלכלית נבונה. כדי להעניק לכ – 12,000 מוטביה תמיכה רחבה והזדמנויות רבות ככל האפשר, יוצרת התכנית שיתופי פעולה ענפים עם גורמי סיוע וארגונים מקומיים, ולמעשה רותמת את הקהילה כולה ליצירת סביבה חינוכית תומכת ומקדמת. בדרך זו, נוצרת תשתית אישית וקהילתית המאפשרת למשתתפי התכנית לפתח דימוי עצמי חיובי, לחזק את אמונתם ביכולתם לשאוף ולהגשים מטרות באופן עצמאי.

רב ממדיות

• בתחומי הפעולה - תהליך הליווי מתייחס אל הילד באופן הוליסטי באמצעות ארבעה מעגלי התערבות: אישי, משפחתי, חברתי, לימודי, בהתבסס על גיבוש תכנית אישית מותאמת לכל משתתף, איתור הגורם המסייע המתאים בקהילה והנעת תהליכי תכלול עם השותפים הרלבנטיים.

• במרחבי העבודה - הנאמנים פועלים בבוקר במסגרת בתיה"ס בישוב ואחה"צ – בבתים, בפעילויות קבוצתיות, בחוגים וכדומה על מנת לתמוך וללוות את המוטבים במרחבי חייהם.

• באוכלוסיות היעד - פותחים עתיד פועלת מתוך ההבנה כי על מנת לחולל שינוי במצבם של הילדים יש הכרח לתמוך גם בהוריהם ובשאר בני המשפחה ולעמוד בקשר מתמיד עם מערכות החינוך השונות, השירותים הקהילתיים ואף הרשות המקומית, במטרה לייצר מעטפת רב-ממדית תומכת, הנותנת מענה לצרכים השונים של הילדים והמשפחות ורותמת את הקהילה כולה לעיצוב עתידם של ילדיה.

• בשירותים - אופייה ההוליסטי של התוכנית בא לידי ביטוי גם במעורבותם של הגורמים השונים בסביבת הילד והמשפחה, בתפקידו של הנאמן ביצירת הלימה בין צרכיו של הילד למשאבים הקיימים סביבו והנעה להשלמת המשאבים החסרים, לצד הנגשת מענים נוספים במסגרת התכנית בתחומים של הדרכת הורים, מיצוי זכויות, ליווי כלכלי למשפחות.

מעטפת מקצועית וארגונית

את צוות הנאמנים מוביל/ה בכל ישוב מנהל/ת – איש/אשת מקצוע מתחומי העשייה החברתית /חינוכית /טיפולית, המלווה ומנחה אותם/ן מקצועית באופן אישי וקבוצתי. כמו כן, בכל ישוב פועלת רכז/ת משפחה וקהילה – האחראי/ת על פיתוח ויישום תחום המענים ביישוב בדגש על הנחיית קבוצות הורים במגוון נושאים, ליווי כלכלי של משפחות, מיצוי זכויות והנגשת שירותים.

תהליכי הערכה ומדידה  

הקוד האתי

 

,
לאתר של פותחים עתיד

 

 

פותחים עתיד

פותחים עתיד פותחים עתיד פותחים עתיד פותחים עתיד As Israel recovers from wartime, The Jewish Agency is at the heart of the rehabilitation process throughout Israel. פותחים עתיד
5 Jan 2014 / 4 Shevat 5774