La'ad volunteer Elad AvlagonThe Jewish Agency for Israel ©, Zuzana Janku

“הבנתי שהתכנית היא יותר מאשר להכיר את הזכויות של הניצולים . זהו שיעור חיוני לחיים ולחברות.”

אלעד אבלגון הוא מתנדב המסייע לניצולי שואה במסגרת תכנית מיסודה של הסוכנות היהודית בשם "לעד". לתכנית שלוש מטרות:

* סיוע לניצולים החיים בישראל בבירור זכויותיהם
*תיעוד סיפור חייהם של ניצולי השואה (פרויקט לדורות) 
*חיזוק הקשר עם הניצולים החיים בינינו

"גדלתי בידיעה גמורה של מצבם השברירי של ניצולי השואה שחיים בישראל.  כשמלאו לי 21 שנים החלטתי לעשות משהו למען הדור שהיה חלק מדור המייסדים של המדינה. התחלתי להתנדב בתכנית "לעד" מיסודה של הסוכנותהיהודית"

"אני מקווה שההתנדבות סייעה לניצולי שואה בהקלה על חייהם וגם חיי השתנו בעקבות כך. "לעד" איפשר לי להפתח לאנשים ולזכות באמונם. זה גם השפיע עלי לבחור בלימודי עבודה סוציאלית שהתחלתי ללמוד באוניברסיטת תל אביב".

 

 • Elad Avlagon, La'ad Volunteer
  Elad Avlagon, La'ad Volunteer
 • Elad Avlagon, La'ad Volunteer
  Elad Avlagon, La'ad Volunteer
 • Elad Avlagon, La'ad Volunteer
  Elad Avlagon, La'ad Volunteer
 • Elad Avlagon, La'ad Volunteer
  Elad Avlagon, La'ad Volunteer
 • Elad Avlagon, La'ad Volunteer
  Elad Avlagon, La'ad Volunteer
 • Elad Avlagon, La'ad Volunteer
  Elad Avlagon, La'ad Volunteer
 • Elad Avlagon, La'ad Volunteer
  Elad Avlagon, La'ad Volunteer

שאלות ותשובות

האם קיבלת אימון לעבוד עם אוכלוסיה כל כך רגישה כמו ניצולי שואה ?

"מיד לאחר שהתנדבתי לראשונה עבדתי אימון בן שלושה שלבים שלימד אותי איך להגיע ולתקשר עם ניצולים מבוגרים".

מה האימון הזה כלל ?

"בין יתר הדברים שלמדתי היה איך למלא טפסים שיאפשרו להם לזכות בזכויות כספיות בשל מעמדם ואיך לתעד את סיפור חייהם".

"הזמן לוחץ"

".סיפור שחשוב לי לספר . שני שכנים - פ. ונ. - שתיהן ניצולות שואה מרומניה . פ. זכר איך הגרמנים צעדו לתוך העיר הרומנית שבו התגוררה, והיא בת 14 שנים" וכפו עליהם לחפור קברים ולנקות אורוות סוסים עבור הנאצים. אני השתתפתי בפרוייקט התיעוד "פרוייקט לדורות" וגביתי ממנה עדות עבור הדורות הבאים. כמו ניצולים רבים גם נ' לא ידעה מה הן זכויותיה. אני סייעתי לה לכתוב את בקשתה למשרד האוצר כך שתוכל לקבל סיוע כלכלי המגיע לה בשל ההסדר עם גרמניה. פ. ונ. הפכו להיות בני המשפחה שלי. אפילו התקשרתי לנ. בסקייפ כשטיילתי בהודו. וכששבתי היא הגיעה לארוחת שבת במשפחתי".

La'ad volunteer Elad Avlagon