המרכז לעידוד עסקים של הסוכנות היהודית, במסגרת יחידת השותפויות, מפעיל קרנות לעידוד עסקים להן תורמות קהילות יהודיות ברחבי העולם ומעודדות צמיחה כלכלית בישראל מאז שנת 2001.

 

הקרנות הוקמו במטרה לעזור ליזמים ולבעלי עסקים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית להגשים את חלומם לפתוח או להרחיב את עסקיהם באמצעות סיוע במתן הלוואות בתנאים אטרקטיביים במיוחד בסכומים של עד 350,000 ₪.

הסיוע מתאפשר הודות לערבות חלקית של הסוכנות היהודית להלוואה מול הבנק המלווה, כתמיכה בעסקים שמתקשים לקבל הלוואה או להעמיד את הביטחונות הנחוצים. הסכמי הסוכנות היהודית עם הבנק מאפשרים למנף את תרומות הקהילות, באופן שעל כל דולר שנתרם ניתן לקבל הלוואות בסכום של 4 דולרים (כלומר סכום ההלוואה גדול פי 4 מסכום התרומה!)

מאז הקמתו ועד סוף שנת 2013  סייע המרכז לעידוד עסקים של הסוכנות היהודית לכ-1,100 עסקים ויצר כ-5,500 מקומות עבודה. עד כה ניתנו הלוואות בסכום כולל של קרוב ל-170 מיליון ₪, כאשר סכום ההלוואה הממוצע עומד על כ-155,000 ₪.