במהלך חודש אפריל נקיים שני סמינרים כאשר כל סמינר הינו חמישה ימים מלאים. הסמינר מתקיים בתנאי פנימייה (ללא אורחים), ההשתתפות והשהייה בו לכל אורכו הינה חובה ותנאי הכרחי ליציאה לשליחות!.
 
הסמינר הינו שיא ההכשרה לשליחות ובו משתתפים נציגים רבים הלוקחים חלק במפעל מחנות הקיץ היהודיים בצפון אמריקה: נציגי תנועות, מנהלי מחנות, נציגי תכניות חינוכיות הקשורות לישראל במחנה ועוד.
 
מטרת סמינר ההכשרה הנה לאפשר לשליחים להשתלב בתוך מסגרת המחנה כישראלים, על-מנת להעשיר ולהעמיק את הקשר של החניכים והצוות לישראל. אחת הדרכים העיקריות להשגת מטרה זו הנה לספר את הסיפור האישי הייחודי של השליח.
 
לשם כך יעסוק הסמינר בשלושה תחומים עיקריים:
 
1.    בירור זהות אישית- במישור זה נעסוק בחקר ובבירור ערכים שונים (שבעיקרן יהודיים וישראליים) החשובים לשליח והמעצבים את זהותו האינדיבידואלית. בנוסף, נסייע למשתתפים להבין אילו ערכים יכולים לסייע לו בהשתלבות במחנה וכן, אותם ערכים המניעים אותו לצאת לשליחות.
 
2.    קהל היעד השליחותי- במישור זה המשתתפים יכירו את עולם הקהילתי היהודי הייחודי המתקיים במחנה במהלך הקיץ; יכירו את קהל היעד, דהיינו חניכים וצוות, המגיעים למחנות; הבהרת נורמות ההתנהגות הנדרשות בקהילות שאליהן מגיעים השליחים. בנוסף, כפי שצוין לעיל, יתקיים מפגש עם נציגים שונים מעולם מחנות הקיץ, לרבות מנהלי המחנות אשר יספרו אודות המחנות שלהם ונציגי התנועות השונות.
 
3.    המפגש ודרכי ההשתלבות-במישור זה נכשיר את השליחים לתפקיד המדריך החברתי ו/או המקצועי וכבעל תפקיד ייחודי כמחנך לישראל. בנוסף, יכירו המשתתפים דרכי השתלבות במסגרת המחנה ויחשפו לכלים חינוכיים נוספים רלוונטיים להעברה במסגרות השונות במחנה.
 
בנוסף לשלושת המישורים הנ"ל, נעסוק בסמינר בכל הפרטים הטכניים החשובים ביציאה לשליחות: הצהרות בריאות (שיש להביא לסמינר חתום על-ידי רופא) והסברים על הטיסות והביטוח.
 

לצפייה בסרטון קורס הכשרה קיץ 2016 לחצו כאן

לחצו כאן להרשמה

 

 

 

שיתוף:     PRINT   
10 מרץ 2014 / 8 Adar II 5774 0