נספח ד': מקור לקבוצה ג'

 "ישראל כמרכז רוחני" - אחד העם


"מה שחסר לנו קודם כל, עוד גם קודם 'ההחלטה הלאומית', הוא מקום קבוע למרכז לאומי - רוחני, אשר יהיה 'מקלט בטוח' לא ליהודים כי אם ליהדות, לרוח-לאומנו, אשר בו ובשכלולו ישתתפו כל בני עמנו מכל ארצות פזוריהם, וההשתתפות הזאת תקרב קרבת הרוח את הרחוקים זה מזה במקום ובדעות, ועל ידה, ואחרי כן גם על ידי השפעת המרכז על כל נקודות ההיקף, יתחדש הרוח הלאומי בכל הלבבות ויתחזק גם רגש האחדות הלאומית בהם..." (מקור: אחד העם, ד"ר פינסקר ומחברתו (י"א טבת תרנ"ב), פרדס, ספר א', אודיסאה תרנ"ב).
 

תיאור הקטע במילים פשוטות:

אחד העם טוען שמה שחסר לעם ישראל הוא מרכז רוחני - מקום בטוח ליהדות. עוד לפני החיפוש אחר מקום בטוח ליהודים. מרכז רוחני זה ישמש מקום מאחד לעם היהודי מכל הזרמים ומכל התפוצות. לדעת אחד העם (על פי מקורות נוספים) מרכז רוחני זה צריך לקום בארץ - ישראל.
 
  

 

 
 
 

 

 

 

שיתוף:              PRINT   
10 אוג' 2005 / 5 Av 5765 0