248 - רשת עולמית של בוני קהילה | הסוכנות היהודית לארץ ישראל248 – רשת עולמית של בוני קהילה

248 - רשת עולמית של בוני קהילה

קהילה, פעילות, רישות

רקע וצורך

248 היא רשת עולמית המניעה יוזמות ותהליכים להקמת קהילות ברמה המקומית, ובשכפול והפצה של רעיונות מוצלחים לקהילות יהודיות וישראליות ברחבי העולם. הרשת מכוונת לאנשי מעשה ישראלים ויהודים מהארץ ומהתפוצות, שיש להם עניין בבינוי קהילה, בסוגיות הנמצאות על סדר יומו של העם היהודי, וברתימת כוחו של הקולקטיב היהודי למשימות תיקון עולם.

הפערים בין החברה הישראלית לבין יהדות צפון אמריקה גדלים והולכים. אם בעבר נתפסה מדינת ישראל כמקור לגאווה אצל יהודי צפון אמריקה, כיום היא מהווה מקור למחלוקות, שמפלגות קהילות יהודיות וארגונים יהודים כאחד. במקביל, ישראלים רבים אינם מודעים לכך, שההזדהות המסורתית של יהודי צפון אמריקה עם מדינת ישראל הולכת ונשחקת, ועמה תמיכתם המוסרית, הפוליטית והכלכלית. יתרה מזו, רבים מן הישראלים אינם מגלים כל עניין בהווייתם וברווחתם של יהודי צפון אמריקה, וגם לא בסוגיות המעסיקות אותם.

המטרות שלמענן מוכנים צעירים יהודים מהעולם להיאבק משתנות גם הן. הזיקה לקולקטיב היהודי שאפיינה את דור ה"בייבי בום" התחלפה במטרות אישיות ממוקדות, או במטרות קוסמופוליטיות, בקרב דורות ה- X וה-Y. בשנים הקרובות עתידים לצמוח בשני עברי האוקיינוס מנהיגים קהילתיים וחברתיים שלא נחשפו כמעט, אם בכלל, לכוחו של הקולקטיב היהודי העולמי.

לאור כל זאת, יש להעלות את מודעותם של מנהיגי הקהילות החדשים לאתגרים ולהזדמנויות המשותפים ליהודי צפון אמריקה וישראל, לכוח הפוטנציאלי של יהודים הפועלים יחד כקולקטיב, ולתפקידם ואחריותם בהבטחת עתידו של העם היהודי.

מרתון הרעיונות השנתי של פרויקט 248

מרשת חברתית לחלוקת פריטי יודאיקה ועד לגרסה היהודית של TED עשרות יזמים התכנסו על שפת הכנרת כדי להמציא רעיונות שיחברו בין קהילות יהודיות בעולם

קהל יעד

אנשי מעשה ישראלים ויהודים שעוסקים בבינוי קהילה, מתנדבים כמו גם אנשי מקצוע, בני 29 עד 45, בעלי פוטנציאל להימנות עם הדור הבא של ההנהגה המקומית בקהילותיהם. המשתתפים צריכים להיות בעלי אוריינטציה קהילתית, ניסיון בפיתוח מיזמים חברתיים וראש פתוח.

יעדים

- העלאת מודעות המשתתפים להזדמנויות ולאתגרים בפניהם ניצב כיום העם היהודי.
- תרגום הידע והניסיון של המשתתפים ליזמוּת ולעשייה חברתית בהקשר של הקולקטיב היהודי.
- טיפוח רשת של אנשי מעשה ומנהיגי קהילה צעירים עם תחושה חזקה של אחריות הדדית ומחויבות לעבוד יחד לקראת עתיד יהודי משותף ומשגשג.

התכנית מבוססת על השלבים הבאים:
1. היכרות עם הסוגיות המרכזיות המעסיקות את יהדות העולם כיום
2. קיום האקתון בישראל, בו ישלבו המשתתפים את המשאבים היצירתיים שלהם לצורך פיתוח פתרונות לאתגרים קהילתיים בעולם היהודי
3. שלב של יישום, שבו יקבלו המשתתפים הדרכה ותמיכת רשת לביצוע מיזמים מקומיים
4. מפגש פסגה שנתי בינלאומי בצפון אמריקה להצגת המיזמים ולסיכום החוויה

עמודי התווך הרעיוניים של 248
1. עשייה
2. רשת
3. גלוקליות (גלובליות + לוקאליות)
4. טכנולוגיה
5. פיתוח עצמי
6. עמיות יהודית (Jewish Peoplehood)

מודל הרשת של 248 מניע יוזמות ותהליכים להקמת קהילות ברמה המקומית, ובשכפול והפצה של רעיונות מוצלחים לקהילות יהודיות וישראליות ברחבי העולם

Photo Credit:

  • Photo Credit:
  • Photo Credit:
  • Photo Credit:
  • Photo Credit:
  • Photo Credit: