קלי"ק: קרן ליזמות קהילתית | הסוכנות היהודית לארץ ישראלקלי"ק: קרן ליזמות קהילתית

קלי"ק

קרן ליזמות קהילתית

תוכנית לתמיכה ביוזמות חברתיות, המספקת פלטפורמה באמצעותה פעילים חברתיים צעירים ועצמאיים (אדם בודד או קבוצות קטנות של שותפים) יכולים ליצור יוזמות ללא צורך בהקמת ארגון ללא מטרות רווח משלהם

מטרות הקרן

- עידוד צעירים לאקטיביזם חברתי ויוזמות חברתיות
- חיזוק החברה האזרחית בישראל
- חיזוק האחריות והקשר של צעירים לחברה הישראלית בכלל ולפריפריה הגיאו-חברתית בפרט

הפלטפורמה

הפלטפורמה של הקרן כוללת:
- תמיכה בתקציבי יסוד ההכרחיים להתנעת היוזמה החברתית ולהוצאתה לפועל
- מתן ליווי וכלים מקצועיים ליזמים
- יצירת מרחב למפגש ורישות בין יוזמות ויזמים

למי מיועדת התוכנית

יזמ/ת חברתי/ת בודד/ת או קבוצת יזמים בעלי יוזמה מגובשת

תנאי קבלה

- הקבלה לתוכנית תיעשה בכפוף לתהליך מיון ולהצגת תכנית עבודה מפורטת
- תינתן עדיפות למיזמים ויזמים הפועלים בפריפריה הגיאו-חברתית
- התחייבות להשתתפות בשלוש סדנאות מקצועיות בתחום היזמות
- התחייבות למתן עדכונים ודיווחים על התקדמות המיזם