מכרזים | הסוכנות היהודית לארץ ישראלמכרזים

מכרזים

ברוכים הבאים לאתר המכרזים והרכש של הסוכנות היהודית

שלום!

במסגרת מהלכי ייעול שונים שעורכת הסוכנות היהודית בתחום הרכש, מכרזי הסוכנות היהודית ו/או הליכי רכש מפורסמים באמצעות דף מכרזים מקוון זה. כל הגשות ההצעות למכרזים/הליכי רכש שמפרסמת הסוכנות היהודית מתבצעות באמצעות דף זה בלבד.

הסוכנות היהודית אינה כפופה ל"חוק חובת מכרזים" ופועלת בהתאם לנוהל רכש ברוח עקרונות דיני המכרזים.

חלק מהליכי הרכש המפורסמים באתר זה הנם "מכרזים פומביים" שפתוחים להגשת הצעות לכל גורם אשר עונה לדרישות ולתנאים המחייבים וחלקם האחר הנם "מכרזים סגורים", אשר הגשת הצעות לגביהם מתאפשרת לאותם גורמים אשר קבלו פניה מוקדמת מהיחידה המתאימה בסוכנות היהודית (ניתן להבחין בין המכרזים באמצעות סוג המכרז, פומבי/לא פומבי).

בדף מופיעים אך ורק המכרזים/הליכי הרכש הפעילים שהמועד האחרון להגשתם טרם הגיע.

עם סיום הגשת ההצעה באמצעות האתר תשלח הודעה במייל חוזר בה תאושר ההצעה ויצויין מספר פניה לברורים עתידיים.

בדבר הבהרות נדרשות כלשהן, ניתן ליצור קשר עם גב' אורנה שריפי, רכזת ועדת הרכש, בטלפון: 02-6202453 או בדוא״ל OrnaS@jafi.org

 

הודעות, שאלות ותשובות לגבי המכרזים המוצעים

פרסום הבהרה במסגרת הליך קול קורא מס' 02-2022 לניהול מו"מ לרכישת מבנים למטרת דיור עולים

מסמך הבהרות – הליך מס' 29-2021 – הזמנה להגיש הצעות למתן שירותי לובינג

אנא תשומת ליבכם כי המועד האחרון להגשת הצעות להליך מס' 29-2021 נדחה ל – 18.01.2022 בשעה 12:00 בצהריים

צרו קשר עם הסוכנות היהודית לארץ ישראל

הנהלה ראשית

רח׳ קינג ג׳ורג׳ 48, ירושלים 9426218

פניות הציבור

PniyotTzibor@jafi.org

טלפון 02-6204443

מרכזיה ראשית

טלפון 02-6202222