בבית ביחד

Aliyah_At_Home_Together (1)The Jewish Agency for Israel ©
Babait Beyahad Contact Your Coordinator לחבק את העולים החדשים ולתת להם תחושה שהגיעו הביתה

תכנית "בבית ביחד" מיסודה של הסוכנות היהודית נועדה לגייס את החברה הישראלית לטובת קליטת עליה ולבנות רשת חברתית עבור העולים החדשים כדי להקל על השתלבותם.

מאות ישראלים ותיקים מתנדבים,במסגרת התכנית, מלווים  עולים חדשים מכל העולם ומסייעים להם בשלושה מעגלים בחיים: מעגל הקליטה האישי (סידורים אישיים ואוריינטציה לסביבת המגורים), מעגל התעסוקה (שילוב העולים בשוק העבודה) והמעגל החברתי.