ההנהגה הבכירה של הסוכנות היהודית | הסוכנות היהודית לארץ ישראלההנהגה הבכירה של הסוכנות היהודית

ההנהגה הבכירה של הסוכנות היהודית

כצוות הניהול המרכזי של הסוכנות היהודית לישראל, הנהגתנו הבכירה - בשיתוף עם חבר הנאמנים - אחראית על ההתנהלות הפנימית של הסוכנות היהודית. חברי ההנהלה מפקחים על תקציבים, מנהלים פעולות וממליצים על עדכוני מדיניות ויוזמות, ומחליטים על תוכניות הסוכנות היהודית בשיתוף פעולה מלא עם ממשלת ישראל.

פגשו את חברי ההנהגה הבכירה