חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית | הסוכנות היהודית לארץ ישראלחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית

חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית

חבר הנאמנים שלנו, המתכנס שלוש פעמים בשנה לפחות, הוא הגוף המרכזי לקביעת מדיניותה של הסוכנות היהודית. חבר הנאמנים, פועל באמצעות ועדות ומנהל את תקציבי הארגון, מתווה מדיניות, וכן מנהל, מכוון ומפקח על הפעולות והפעילויות של הסוכנות היהודית. פעולותיה ופעילויותיה. מבנה חבר הנאמנים מייצג את החיבור הגלובלי בין העם היהודי וחבריו הם נציגי פדרציות מצפון אמריקה, מנהיגי זרמים דתיים, ראשי ארגונים יהודיים וארגונים ציוניים עולמיים, ראשי ערים בישראל, נציגי החברה הישראלית והמערכת הפוליטית בישראל ומנהיגי מגביות קרן היסוד ברחבי העולם.

מועדי הישיבות הבאות >