חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית | הסוכנות היהודית לארץ ישראלחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית

חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית

חבר הנאמנים שלנו, המתכנס שלוש פעמים בשנה לפחות, הוא הגוף המרכזי לקביעת מדיניותה של הסוכנות היהודית. חבר הנאמנים, פועל באמצעות ועדות ומנהל את תקציבי הארגון, מתווה מדיניות, וכן מנהל, מכוון ומפקח על הפעולות והפעילויות של הסוכנות היהודית. פעולותיה ופעילויותיה. מבנה חבר הנאמנים מייצג את החיבור הגלובלי בין העם היהודי וחבריו הם נציגי פדרציות מצפון אמריקה, מנהיגי זרמים דתיים, ראשי ארגונים יהודיים וארגונים ציוניים עולמיים, ראשי ערים בישראל, נציגי החברה הישראלית והמערכת הפוליטית בישראל ומנהיגי מגביות קרן היסוד ברחבי העולם.

ישיבות נוספות של חבר הנאמנים

לוח זמנים טנטטיבי לשנים הבאות

2022

 

 

פברואר
יום ראשון, 27 בפברואר – יום שלישי, 1 במרץ

 

יולי
יום ראשון, 10 ביולי – יום שלישי, 12 ביולי

 

נובמבר
יום ראשון, 6 בנובמבר – יום שלישי, 8 בנובמבר

2023

 

 

אפריל
מוצאי שבת, 22 באפריל – יום ראשון, 23 באפריל

 

אוקטובר
יום ראשון, 29 באוקטובר – יום שלישי, 31 באוקטובר

 

 

מפגש הנהלת הסוכנות היהודית
יום שני, 26 ביוני