חברות בת | הסוכנות היהודית לארץ ישראלחברות בת

אודות החברות שלנו

החל בהבטחת דיור בר-השגה לקשישים ולאוכלוסיות מוחלשות בישראל, ועד הדרכת נוער בסיכון, החברות שלנו משרתות את הצרכים המגוונים והעמוקים של העם היהודי בישראל ובתפוצות. אנחנו עובדים עם חברות אלה כדי לקיים את החזון של הסוכנות היהודית—ליצור דור חדש של מנהיגים חזקים, לבנות כלכלה משגשגת בישראל, ולספק הזדמנויות משמעותיות למשפחה היהודית העולמית להתחבר. יחסי העבודה המשותפים, ביסודם, הם רוח הסוכנות היהודית, ואנו גאים לומר שחברות הבת שלנו הפכו לכוח חברתי-כלכלי משמעותי בישראל ומחוצה לה.

חברות שירות

עמיגור 2000

החברה למימון פרויקט הדיור הציבורי של הסוכנות היהודית

עידוד

חיל - החברה לפיתוח כלכלי ישראלי

קופת היישוב

לל"ן

קרן הפנסיה

משתתפי נדל״ן

חברות וקרנות חינוך שונות

צרו קשר עם הסוכנות היהודית לארץ ישראל

הנהלה ראשית

רח׳ קינג ג׳ורג׳ 48, ירושלים 9426218

פניות הציבור

PniyotTzibor@jafi.org

טלפון 02-6204443

מרכזיה ראשית

טלפון 02-6202222