נגישות בסוכנות היהודית | הסוכנות היהודית לארץ ישראלנגישות בסוכנות היהודית

נוהלי נגישות של הסוכנות היהודית

נוהלי נגישות של הסוכנות היהודית

הסוכנות היהודית, כארגון שומר חוק בעל אחריות חברתית, פועלת לתת כתובת ברורה לפונים בנושא הנגישות ופועלת לקדם תהליכי נגישות בתחומה, וכן פועלת ליישם את הוראות החוק והתקנות בנושא זה.

ממונה על העסקת עובדים עם מוגבלות ורכזת הנגישות של הסוכנות היהודית:
עינב בין ירושלמי
טלפון: 02-6202570
דוא"ל: einavby@jafi.org

 

ניתן לפנות לעינב לקבלת מידע לגבי נגישות מבני הסוכנות היהודית לקראת פגישות עבודה או אירועים. כמו כן, ניתן לקבל מידע לגבי תהליך ההנגשה של הסוכנות היהודית לאנשים עם מוגבלות.

בנוגע לדרכי הגעה נגישות לבניין הראשי של הסוכנות בקינג ג'ורג' 48 ותיאום ביקור מראש, יש לפנות לאיריס חדד: 02-6202065 , IrisH@jafi.org


מסמכים בנושא: