מניעת הטרדה מינית בסוכנות היהודית | הסוכנות היהודית לארץ ישראלמניעת הטרדה מינית בסוכנות היהודית

מניעת הטרדה מינית בסוכנות היהודית

הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובשיווין בין המינים.

הנהלת הסוכנות היהודית, יוזמת שיח על מניעת הטרדה מינית בעבודה על מנת להזכיר לעובדים/ות ולמנהלים/ות את הערכים הבסיסיים של עבודה משותפת, כבוד ואמון וגם להבהיר כיצד להנהיג תרבות ארגונית נקייה ובטוחה עבור עובדי הארגון והקהלים להם אנו נותנים שירות.

כמו כן, הנהלת הסוכנות היהודית מינתה את עו"ד אילת נוי-ריינהורן כאחראית על פי החוק לטיפול בתלונות הנוגעות להטרדה מינית וכן למסירת מידע בכל שאלה, בירור או הבהרה הנוגעות לנושא ההטרדה המינית.

הסוכנות היהודית מתחייבת כי כל תלונה תיבדק ותיבחן ביסודיות ותוך שמירה מירבית על סודיות ודיסקרטיות, וכי לא תהיה כל פגיעה בעובד/ת עקב הגשת תלונה או סיוע לעובד/ת אחר/ת בהגשת תלונה ומובטחת הגנה מלאה של הארגון.​​​​​​​

פרטי התקשרות:
עו"ד אילת נוי-ריינהורן, מנהלת מערך משאבי אנוש ישראל, הסוכנות היהודית
משרד: 02-6202106, נייד: 052-6130066דוא"ל: AyeletN@jafi.org