תנאי שימוש | הסוכנות היהודית לארץ ישראלתנאי שימוש

תנאי השימוש באתר הסוכנות היהודית לארץ ישראל

 

הסוכנות היהודית לא"י (להלן "הסוכנות") מכבדת את המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן "האתרים"), ולכן החליטה לפרסם את מדיניותה ביחס לתנאי השימוש באתרים. האתרים מספקים לנוחיות הגולשים בין היתר מידע כללי והדרכה לגבי תכניות, פרויקטים מיוחדים, ונושאים אחרים. אנו עושים את מירב המאמצים כי התוכן יהיה מעודכן.

מסמך זה מנוסח בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס לגברים ולנשים גם יחד.

בכל שאלה אודות האתרים ופעילויות הסוכנות ניתן לפנות ישירות בדואר אלקטרוני: PniyotTzibor@jafi.org

לידיעתך, שימוש באתרים מעיד על הסכמתך למכלול תנאי שימוש אלו.

 

דיוור ישיר אלקטרוני ויצירת קשר

מדי פעם מעוניינת הסוכנות וחברות הבת שלה לשלוח לגולשים עדכונים בדואר אלקטרוני או בטלפון, הכולל מידע אודות שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה יימסר לגולשים שנתנו הסכמתם לכך וזאת באמצעי רישום שונים, לרבות רישום ישיר למוצרי דיוור או על ידי השארת פרטים במסעות פרסום שונים. בכל עת יוכלו הגולשים לבטל הסכמתם ולחדול מקבלתם.

הנתונים שהגולשים מוסרים נשמרים במאגר המידע של הסוכנות. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע. הסוכנות לא תמסור את פרטים אישיים לצדדים שלישיים למעט במקרים כמפורט להלן. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי אנונימי על פעילות המשתמשים באתרים.

מידע יועבר לצדדים שלישיים אך ורק במקרים המפורטים להלן: (1) חברות הבת של הסוכנות וגופים אחרים הקשורים אליה לצורך שליחת עדכונים לגולשים על ידם כאמור לעיל (2) לצורך מתן שירותי הסוכנות באמצעות מי מטעמה; (3) אם פעילות האתרים או חלקם תועבר לגוף אחר כלשהו, ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות; (4) במקרה של מחלוקת משפטית בין גולש לבין הסוכנות שתחייב חשיפת פרטיך; (5) אם גולש יבצע פעולות שבניגוד לדין באתרים; או (6) אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי הגולש או מידע אודותיו.

 

זכויות יוצרים

הסוכנות הינה בעלת מלוא הזכויות, בכל חומר הכלול באתרים לרבות לוגו הסוכנות בשפות השונות, תמונות, טקסטים, עיצובים, תוכנות, יישומים, קוד וקבצים.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אין לעשות שימוש בחומרים המופיעים באתרים, ובכלל זה אין להעתיק, להפיץ מחדש ולהציג בפומבי, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהסוכנות. בכל שאלה ועניין הקשור לזכויות יוצרים באתרים ניתן לפנות לדוא"ל PniyotTzibor@jafi.org.

במסגרת שימוש הוגן, בעת ציטוט מהאתרים יש להקפיד על אזכור מקור לציטוט.

 

אחריות

הגולש יישא באחריות הבלעדית לשימוש הנעשה על ידו באתרים. כמו כן ידוע לגולש כי תכני האתרים אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי.

הסוכנות לא תישא באחריות לכל נזק ככל שיגרם לגולש או לכל צד ג' בקשר לשימושם באתרים.

האתרים מכילים קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים לסוכנות, ועל תוכנם אין לסוכנות כל שליטה, אחראיות או זכות.

 

סמכות שיפוט

על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. הסמכות המקומית תהא לבתי המשפט בירושלים בלבד.

 

אנו מאחלים לכם גלישה נעימה ובטוחה ומקווים כי תזכו ליהנות משירותי הסוכנות היהודית.