naamae, Author at הסוכנות היהודית לארץ ישראל | עמוד 2 מתוך 9 החלטת ממשלה בנוגע להעלאתם המיידית של 2,000 עולים מאתיופיה

הרשמה

אנו רוצים לחזק איתך את הקשר, ולשלוח לך סיפורים ועדכונים.

אנא להזין כתובת דוא״ל נכונה ולנסות שוב
אנא להזין כתובת דוא״ל נכונה

תודה רבה!
{{ email }}
נרשמת לקבל
עידכונים מהסוכנות היהודית