המטרה שלנו הייתה לעשות משהו גדול לפני הצבא | הסוכנות היהודיתהמטרה שלנו הייתה לעשות משהו גדול לפני הצבא
חניכות עלמה - מכינה קדם צבאית לנשים

המטרה שלנו הייתה לעשות משהו גדול לפני הצבא

המטרה שלנו הייתה לעשות משהו גדול לפני הצבא
מה גרם לעשרות נערות צעירות לצאת לחפירה ארכיאולוגית? פגשנו את מזל, עמית וסתיו ממכינת "עלמה" למנהיגות נשית של הסוכנות היהודית, וגילינו מה צריך כדי לחשוף את הכוחות העצומים החבויים בכל נערה

מכינת עלמה בירושלים
מכינת עלמה בירושלים

Photo Credit:

  • Photo Credit:
  • Photo Credit:
  • Photo Credit:
  • Photo Credit:
  • Photo Credit: