מסביב לעולם | הסוכנות היהודית לארץ ישראלמסביב לעולם

Flow-Flow admin info: Please choose stream layout on options page.

הסוכנות היהודית מסביב לעולם

בקרו באתרים שלנו באיזורים הגיאוגרפיים השונים

צרו קשר עם הסוכנות היהודית לארץ ישראל

הנהלה ראשית

רח׳ קינג ג׳ורג׳ 48, ירושלים 9426218

פניות הציבור

PniyotTzibor@jafi.org

טלפון 02-6204443

מרכזיה ראשית

טלפון 02-6202222