השותפים שלנו בחידון התנ"ך | הסוכנות היהודית לארץ ישראלהשותפים שלנו בחידון התנ"ך

השותפים שלנו בחידון התנ"ך

הסוכנות היהודית לוקחת חלק פעיל בארגון החידון ובהכנה לחידון בקהילות השונות:

 • העברת תקצוב ישיר לחידון ומחנה התנ"ך
 • סיוע בכרטיסי טיסה לקהילות ומשפחות מעוטות יכולת.
 • קיום חידונים וחוגי תנ"ך מקדימים מסביב לעולם
 • הסוכנות היהודית מלווה ומסייעת לארגונים מקומיים ולקהילות בתהליך ההכנה והבחינה הארצית.
 • תרגום המבחנים והחידונים.
 • טיפול בביטוח הרפואי של המשתתפים.

חוגי לימוד תנ"ך נפתחו לראשונה בבית ספר רמב"ם – אורט בקישינב תחת הובלתו של רב מקומי ובתמיכת מנהלת בית הספר ובסלובקיה בהובלת אנשי הקשר המקומיים.

הונגריה- ארגון חוגי לימוד תנ"ך, ביצוע חידון ארצי, מימון כרטיסי טיסה לזוכים.

צרפת – הפעלה של רכז מקומי, חידון ארצי בקהילה והשגה של תורם שממן את כרטיסי הטיסה.

מקסיקו – ארגון והפקה של חידון ארצי בקהילה ומציאת תורם לכרטיסי הטיסה.

הפעלה של שליחים, רבני קהילות, מורים לעברית ומתנדבים מקומיים בקהילות ללימוד, הכנה ובחינה של המשתתפים לקראת הגעתם לישראל.

בשנה האחרונה הסוכנות היהודית הביאה לראשונה משתתפים מגיברלטר ומסלובקיה.

בשנה הנוכחית הסוכנות היהודית מקיימת חידונים ארציים חדשים בברזיל ובולגריה.

השותפים הנוספים של הסוכנות היהודית בארגון פרויקט חידון התנ"ך ומחנה התנ"ך:

 •  משרד החינוך
 •  מפקדת קצין חינוך ראשי
 •  הרבנות הצבאית הראשית
 •  משרד הביטחון-האגף הביטחוני חברתי
 •  משרד החינוך, מינהל חברה ונוער
 •  הקרן הקיימת לישראל, האגף לחינוך ולנוער
 •  המרכז העולמי לתנ"ך, עמותה יהודית להפצת ידע התנ"ך
 •  ארגון נח"ת.
 •  הטלוויזיה הישראלית

קליפ מחנה חידון התנ"ך 2019