הקרן לנפגעי טרור | הסוכנות היהודית לארץ ישראלהקרן לנפגעי טרור

הקרן לנפגעי טרור

הקרן מעניקה סיוע משלים ליהודים נפגעי פעולות האיבה

הקרן לנפגעי טרור

הקרן מספקת סיוע כספי לנפגעים, שנועדה לענות על צרכים חיוניים שלהם, לשפר את איכות חייהם ולסייע בשיקומם. הוא מסופק כסיוע משלים לזה שניתן על ידי המוסדות נוספים של מדינת ישראל.

הקרן הוקמה ב-2002, עם התגברות פעילות הטרור והחרפת היקף הפגיעה באוכלוסייה האזרחית. הקרן פועלת בראשות יו"ר ועדה מקצועית שדנה באופן שוטף בבקשות סיוע. היא כוללת נציגי משרד הביטחון, המוסד לביטוח לאומי, משרד העלייה והקליטה והסוכנות היהודית.

היו"ר המתנדב של הקרן הוא תא"ל (מיל) אמיר רוגובסקי.

בנוסף למענקים מפעילה הקרן ימי הפוגה לילדים.

Photo Credit:

  • Photo Credit:
  • Photo Credit:
  • Photo Credit:
  • Photo Credit:
  • Photo Credit:

הקרן לנפגעי טרור הייתה הגוף היחיד שנתן מימון לטיפולים הרפואיים המשלימים שאני זקוק להם. אתה באמת הצלת אותי בזמן קשה

ניב נחמיה, נדקר על ידי מחבל בשנת 2017

ניב נחמיה, נדקר על ידי מחבל בשנת 2017
ניב נחמיה, נדקר על ידי מחבל בשנת 2017

Photo Credit:

  • Photo Credit:
  • Photo Credit:
  • Photo Credit:
  • Photo Credit:
  • Photo Credit: