קצ"ב: קהילות צעירות בעסקים | הסוכנות היהודית לארץ ישראלקצ"ב: קהילות צעירות בעסקים

קצ"ב

קהילות צעירות בעסקים

תכנית קצ"ב מעודדת ומלווה קהילות צעירים והתארגנויות של צעירים בהקמת עסקים חברתיים ככלי לאיתנות פיננסית וליצירת שינוי חברתי בר קיימא

התוכנית תומכת בעסקים חברתיים בערוצים שונים ביניהם: ליווי משלב גיבוש הרעיון העסקי ועד ליישום והפעלת המיזם, הענקת מימון ראשוני, חונכות עסקית חברתית קהילתית, סדנאות מקצועיות וערוצים נוספים.

הבחירה במודל העסקי חברתי נועדה לסייע ולבסס את הפעילות החברתית לאורך זמן תוך פיתוח עצמאות ואיתנות כלכלית, חברתית וקהילתית וצמצום התלות בפילנתרופיה.