נחיתת טיסת עולים מאתיופיה - שידור חי מנתב"ג | הסוכנות היהודיתנחיתת טיסת עולים מאתיופיה – שידור חי מנתב"ג

נחיתת טיסת עולים מאתיופיה – שידור חי מנתב"ג