יו"ר הסוכנות מברך את העולים וילדיהם הצברים | הסוכנות היהודיתמיוצר בישראל

מיוצר בישראל

חנוכה, תש"פ, 2019

יצחק הרצוג מאחל חנוכה שמח לעולים ותיקים ולילדיהם הצברים

Photo Credit:

  • Photo Credit:
  • Photo Credit:
  • Photo Credit:
  • Photo Credit:
  • Photo Credit: