Rose to Rose - לזכרה של סמ"ש רוז לובין ז"ל | הסוכנות היהודיתRose to Rose – לזכרה של סמ"ש רוז לובין ז"ל
רוז אלישבע לובין ז"ל

Rose to Rose – לזכרה של סמ"ש רוז לובין ז"ל

Rose to Rose - לזכרה של סמ''ש רוז לובין ז''ל

רוז הייתה חיילת בודדה מאטלנטה, שנרצחה בירושלים ב 6 בנובמבר. שותפות יקנעם-מגידו-אטלנטה-סנט לאויס בחרה להנציח את זכרה בפרויקט מרגש.

Rose to Rose - לזכרה של סמ''ש רוז לובין ז''ל

רוז הייתה חיילת בודדה מאטלנטה, שנרצחה בירושלים ב 6 בנובמבר. שותפות יקנעם-מגידו-אטלנטה-סנט לאויס בחרה להנציח את זכרה בפרויקט מרגש.

קהילת השותפות ביקנעם ובמגידו משתתפת בצער המשפחה ובצער הקהילה היהודית באטלנטה.

בלוויתה של רוז ז"ל, ציטטה אמה קטע מדרשת בת המצווה של רוז: "אני לא אחכה שהעולם יעשה מעשים טובים עבורי. אני אעשה מעשים טובים עבור העולם". אביה הוסיף שכעת כל מעשה טוב שייעשה לזכותה יהיה לעילוי נשמתה של ויביא להם את הנחמה הגדולה ביותר.

בתי החינוך ביקנעם ובמגידו החליטו להרבות במעשים טובים לכבודה ולזכרה של רוז ז"ל, ויצרו יחדיו מיזם מקסים של אלבום מעשים טובים. המשתתפים התבקשו להעלות על הכתב מעשה טוב שקיבלו על עצמם – מעשה חד פעמי או מנהג טוב לזכרה של רוז. האלבום הועבר למשפחתה באזכרת השלושים למותה.