SparkIL, פלטפורמת הלוואות זעירות ללא ריבית | הסוכנות היהודיתSparkIL

SparkIL

פלטפורמת ההלוואות הראשונה, המחברת בין מלווים בעולם ללווים בישראל

יוזמה ראשונה מסוגה

SparkIL היא פלטפורמת עמית-לעמית (P2P) ללא כוונת רווח, המאפשרת למשקיעים חברתיים צעירים מכל רחבי העולם להעניק הלוואות זעירות ללא ריבית, ליזמים הנמצאים בפריפריה הגיאוגרפית והסוציו-אקונומית של ישראל.

SparkIL הוקמה כחברה לתועלת הציבור (חל"צ) ע"י הסוכנות היהודית וקבוצת עוגן.