אקטיביזם צעיר | הסוכנות היהודית לארץ ישראלאקטיביזם צעיר

אקטיביזם צעיר

צעירים סוכני שינוי

אקטיביזם צעיר

אגף הצעירים בסוכנות היהודית פועל במסגרת היחידה לפעילות בישראל. האגף מפתח ומפעיל תכניות ייחודיות לצעירים סוכני שינוי הפועלים בחברה הישראלית – יוצרים, יוזמים ומחזקים את החוסן הקהילתי

בוחרים מחר

תכנית ארצית המגבשת רשתות קהילתיות של סטודנטים בפריפריה ופועלת לפיתוח מנהיגות קהילתית ואחריות חברתית של צעירים למען הקהילה.

קלי"ק: קרן לעידוד וקידום יזמות קהילתית של צעירים

תוכנית לתמיכה ביוזמות חברתיות, המספקת פלטפורמה באמצעותה פעילים חברתיים צעירים ועצמאיים יכולים ליצור יוזמות ללא צורך בהקמת ארגון ללא מטרות רווח משלהם.

קצ"ב

תכנית שנועדה לעודד וללוות קהילות והתארגנויות של צעירים בהקמת עסקים חברתיים קהילתיים ככלי להגעה לאיתנות פיננסית וליצירת שינוי חברתי בר קיימא.

Photo Credit:

  • Photo Credit:
  • Photo Credit:
  • Photo Credit:
  • Photo Credit:
  • Photo Credit: