תוכניות הצעירים | הסוכנות היהודית לארץ ישראלתוכניות הצעירים

תוכניות הצעירים

אגף תוכניות הצעירים בסוכנות היהודית, פועל במסגרת היחידה לפעילות בישראל. האגף מפתח ומפעיל תוכניות ייחודיות לצעירים, כסוכני שינוי הפועלים בחברה הישראלית: יוצרים, יוזמים ומחזקים את החוסן הקהילתי.

Photo Credit:

  • Photo Credit:
  • Photo Credit:
  • Photo Credit:
  • Photo Credit:
  • Photo Credit: