אקטיביזם צעיר | הסוכנות היהודית לארץ ישראלאקטיביזם צעיר

אקטיביזם צעיר

חלוצים חברתיים בשכונות

אקטיביזם צעיר

אגף הצעירים בסוכנות היהודית פועל במסגרת היחידה לאקטיביזם חברתי. מטרותיו הן עידוד צעירים לחיות בפריפריה הגיאו-חברתית ולפעול לשינוי ושיפור הקיים באמצעות עידוד צעירים למעורבות חברתית.

בוחרים מחר

תוכנית סטודנטים ארצית שמעודדת צעירים למעורבות חברתית בפריפריה ובונה קהילות צעירות.

קלי"ק: קרן לעידוד וקידום יזמות קהילתית של צעירים

תוכנית לתמיכה ביוזמות חברתיות, המספקת פלטפורמה באמצעותה פעילים חברתיים צעירים ועצמאיים יכולים ליצור יוזמות ללא צורך בהקמת ארגון ללא מטרות רווח משלהם.

קצ"ב

תוכנית ללווי ותמיכה בהקמת יזמות עסקית חברתית של קהילות צעירות.

Photo Credit:

  • Photo Credit:
  • Photo Credit:
  • Photo Credit:
  • Photo Credit:
  • Photo Credit: