נהלי נגישות | הסוכנות היהודית לארץ ישראלנהלי נגישות

נהלי נגישות בסוכנות היהודית
הסוכנות היהודית, כארגון בעל אחריות חברתית ושומר חוק, פועלת לתת כתובת ברורה לפונים בנושא הנגישות ופועלת לקדם תהליכי נגישות בתחומה, וכן פועלת ליישם את הוראות החוק והתקנות בנושא זה.