מכינות קדם צבאיות | הסוכנות היהודית לארץ ישראל

מכינות קדם צבאיות

מכינות קדם צבאיות

רשת מכינות שהוקמה בידי הסוכנות היהודית במטרה להעניק מענה לקבוצות שונות בחברה הישראלית לקראת שירות צבאי. התוכניות השונות מאפשרות לחניכים לטפח תכונות מנהיגות, אחריות אישית ופיתוח מודעות למתרחש בחברה הישראלית ומעודדות הפיכתם לאזרחים תורמים ופעילים.

Photo Credit:

  • Photo Credit:
  • Photo Credit:
  • Photo Credit:
  • Photo Credit:
  • Photo Credit:

מכינת עלמה למנהיגות נשית

מכינה ירושלמית לצעירות בעלות פוטנציאל מנהיגות גבוה מכל הארץ. תכני המכינה מבקשים לייצר הזדמנויות לצעירות ישראליות להגשמה עצמית, חברתית ולאומית, לפיתוח מנהיגות ולשירות משמעותי.

מכינות ארז

מכינות ארז הינן רשת מכינות קדם צבאיות להכשרת מנהיגות, המשותפות לסוכנות היהודית ולעמותת "אחרי" להכשרת מנהיגות. המכינות נמצאות בפריסה ארצית משלומי בצפון ועד באר שבע בדרום.

מכינות קול עמי

קול עמי היא מכינה ייחודית לעמיות יהודית, המשלבת בני נוער ישראלים עם בני נוער יהודים מחו"ל, מכל גווניה וסוגיה של החברה הישראלית והיהודית. המכינה מבקשת ליצר רשת חברתית עולמית שתאפשר לקיחת אחריות משותפת על עתיד העם היהודי כולו.

מכינות דרך ארץ

המכינות מבקשות לאגד לחיים משותפים בני נוער מכל קצוות האוכלוסייה, במטרה ליצור דגם המשקף את עם ישראל המגוון. התכנים והפעילויות משלבים הכנה לצה"ל, טיולים ומסעות בארץ, לימודים מקיפים, עשייה קהילתית ועוד.

מכינת ירוחם

מכינת ירוחם מטפחת מעורבות קהילתית בירוחם ובנגב. חניכי המכינה לומדים ועוסקים בתכנים רבים ומגוונים כגון לימודי החברה הישראלית, פיתוח מנהיגות, סיורים בארץ, מוזיקה ועוד.

צרו קשר עם הסוכנות היהודית לארץ ישראל

הנהלה ראשית

רח׳ המלך ג׳ורג׳ 48, ירושלים 9426218

פניות הציבור

PniyotTzibor@jafi.org

טלפון 02-6204443

מרכזייה ראשית

טלפון 02-6202222