מכינות קדם צבאיות | הסוכנות היהודית לארץ ישראלמכינות קדם צבאיות

מכינות קדם צבאיות

מכינות הסוכנות היהודית הוקמו במטרה להעניק מענה לקבוצות שונות בחברה הישראלית לקראת השירות הצבאי/הלאומי ולחייהן הבוגרים. המכינות השונות מאפשרות לחניכות ולחניכים לטפח תכונות מנהיגות, אחריות אישית ופיתוח מודעות למתרחש בחברה הישראלית ומעודדות הפיכתם לאזרחים תורמים ופעילים. ישנם שני מסלולי מכינות: מכינות אופק חצי-שנתיות לפיתוח מנהיגות, ומכינות קול עמי למסיימי תיכון מישראל ומקהילות יהודיות בעולם.

מכינות אופק חצי-שנתיות

רשת מכינות אופק הוקמה בשנת 2011 במטרה לאפשר לבני נוער מהפריפריה החברתית והגאוגרפית בישראל לקחת חלק בעולם המכינות הקדם צבאיות ככלי לניעות חברתית, פיתוח מנהיגות וחיזוק החברה האזרחית והדמוקרטית בישראל. מכינות אופק מפעילה תוכניות מכינה חצי-שנתיות ברחבי הארץ.

מכינות אופק
  • מכינה ירושלמית לצעירות בעלות פוטנציאל מנהיגות גבוה מכל הארץ. תכני המכינה מבקשים לייצר הזדמנויות לצעירות ישראליות להגשמה עצמית, חברתית ולאומית, לפיתוח מנהיגות ולשירות משמעותי.

    לפרטים ולהרשמה
  • המכינה מתקיימת בקהילה חינוכית התיישבותית ניצנה של הסוכנות היהודית ומהווה מרכז ייחודי לפרויקטים חינוכיים וסביבתיים בלב ליבו של הנגב.

    לפרטים ולהרשמה
  • מכינת ירוחם מטפחת מעורבות קהילתית בירוחם ובנגב. חניכי המכינה לומדים ועוסקים בתכנים רבים ומגוונים כגון לימודי החברה הישראלית, פיתוח מנהיגות, סיורים בארץ, מוזיקה ועוד.

    לפרטים ולהרשמה
  • מרכז חינוכי לחיים משותפים ולפיתוח דור מנהיגות ערבי יהודי. חצי שנה של עיסוק מעמיק בתכנים של המזרח התיכון, זהות ,אומנות וחיבור מחדש לטבע.

מכינות אופק

מכינות קול עמי – תוכנית חצי-שנתית

רשת המכינות הייחודית עוסקת בעמיות יהודית ומשלבת בני נוער ישראלים עם בני נוער יהודים מחו"ל, מכל גווניה וסוגיה של החברה הישראלית והיהודית. המכינה מבקשת ליצור רשת חברתית עולמית, שתאפשר לקיחת אחריות משותפת על עתיד העם היהודי כולו.

רשת המכינות המונה חמש שלוחות ברחבי הארץ, הינה ייחודית בכך שעוסקת בעמיות יהודית ומשלבת בני נוער ישראלים עם בני נוער יהודים מחו"ל, מכל גווניה וסוגיה של החברה הישראלית והיהודית. המכינה מבקשת ליצר רשת חברתית עולמית שתאפשר לקיחת אחריות משותפת על עתיד העם היהודי כולו.

חניכי מכינת קול עמי בביקור בבניין המוסדות הלאומיים בירושלים
חניכי מכינת קול עמי בביקור בבניין המוסדות הלאומיים בירושלים