שותפות ביחד | הסוכנות היהודית לארץ ישראלשותפות ביחד

שותפות ביחד

מאחדים כוחות בכל העולם

שותפות ביחד

שותפות ביחד Partnership2Gether הנה פלטפורמה מרכזית, כלל ארצית של הסוכנות היהודית שמחברת בין 400 קהילות יהודיות ברחבי העולם לבין 46 ערים וקהילות שותפות בישראל. הקהילות משני עברי הים, מקדמות ביחד פרוייקטים חינוכיים וחברתיים ומעמיקות את הקשרים בין יהודי התפוצות לבין ישראל.
בעשייה השותפותית מעורבים מדי שנה למעלה מ-350,000 משתתפים, המשמרים קשר משמעותי ומתמשך בין ישראלים ויהודים מרחבי העולם.

התוכנית נוסדה ב-1994 ומהווה דוגמה לשת"פ המתמשך בין הסוכנות היהודית, הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה (JFNA) ומגבית קרן היסוד.

חזון
יצירת קהילה יהודית כלל עולמית המורכבת ממארג משגשג של יחידים, משפחות וקהילות שביחד מעשירים את הזהות היהודית שלהם, וישראל נמצאת בלבם.

משימה
לחזק ולפתח קהילות יהודיות בארץ ובעולם ע"י יצירת מחויבות וקשרים משמעותיים בין חברי הקהילות, שמבוססים על עשיה הדדית וחיבור לזהות יהודית משותפת.

יעד
להיות המנוע המרכזי בהעמקת האחדות בין קהילות יהודיות בישראל ובתפוצות.

כאשר אירעה טרגדיה נוראית בבית הכנסת "עץ החיים" בפיטסבורג באוקטובר 2018, כל הקהילה היהודית התאבלה לצד העולם. התחושה היתה קשה במיוחד בכרמיאל-משגב, אזור השותפות של פיטסבורג כבר יותר משני עשורים. בין שתי הערים ניכרה השתפכות של תמיכה וסולידאריות, כולל תוכניות להקמת אנדרטה קבועה שהוקמה בכרמיאל לזכר הקורבנות בבית הכנסת ״עץ החיים״.

Photo Credit:

  • Photo Credit:
  • Photo Credit:
  • Photo Credit:
  • Photo Credit:
  • Photo Credit:

צרו קשר עם הסוכנות היהודית לארץ ישראל

הנהלה ראשית

רח׳ המלך ג׳ורג׳ 48, ירושלים 9426218

פניות הציבור

PniyotTzibor@jafi.org

טלפון 02-6204443

מרכזיה ראשית

טלפון 02-6202222