המרכז לעידוד עסקים | הסוכנות היהודית לארץ ישראלהמרכז לעידוד עסקים

המרכז לעידוד עסקים

ההצלחה שלכם היא השליחות שלנו

המרכז לעידוד עסקים של הסוכנות היהודית, מפעיל קרנות הלוואות לקידום הקמת והרחבת עסקים בפריפריה הגאוגרפית והחברתית בישראל. לקרנות תורמות קהילות יהודיות ברחבי העולם והן מעודדות צמיחה כלכלית בישראל מאז שנת 2001.

הקרנות הוקמו במטרה לעזור ליזמים ולבעלי עסקים להגשים את חלומם לפתוח או להרחיב את עסקיהם באמצעות סיוע במתן הלוואות בתנאים אטרקטיביים במיוחד בסכומים של עד 400,000 ₪.

הסיוע מתאפשר הודות לערבות חלקית של הסוכנות היהודית להלוואה מול הבנק המלווה, כתמיכה בעסקים שמתקשים לקבל הלוואה או להעמיד את הביטחונות הנחוצים. הסכמי הסוכנות היהודית עם הבנק מאפשרים למנף את תרומות הקהילות, באופן שעל כל דולר שנתרם ניתן לקבל הלוואות בסכום של 7 דולרים (כלומר סכום ההלוואה גדול פי 7 מסכום התרומה!).

מאז הקמתו ועד סוף שנת 2020, סייע המרכז לעידוד עסקים של הסוכנות היהודית ליותר מ- 2,000 עסקים ויצר כ-10,000 מקומות עבודה חדשים במשק הישראלי.

לפרטים נוספים:

תמר דעי, מנהלת המרכז לעידוד עסקים 054-582-6097, tamard@jafi.org

מטרות ההלוואה

לאילו מטרות מיועדת ההלוואה?

 • יזמים הרוצים להקים עסק חדש (עד חצי שנה ממועד הפתיחה)
 • עסקים קיימים המעוניינים להתרחב ולהגדיל את מעגל העובדים שלהם ו/או שמבקשים להרחיב את היצע המוצרים או השירותים
 •  הלוואות למימון הון חוזר המיועד לצמיחה והרחבת העסק (לא גלגול מלאי או החלפת מימון)
 • משקיעים המבקשים מימון לרכישת עסקים קיימים בהתקיים שני תנאי סף מהותיים:
  1. הרכישה אינה ממקורבים (משפחה/שותף עסקי/חברים וכו')
  2. תהליך הרכישה טומן בחובו שינוי בעסק שמשמעותו הרחבת התעסוקה או הרחבת היצע המוצרים/השירותים
 • הקרנות מיועדות לעסקים של אזרחי המדינה הנמצאים בפריפריה הגיאוגרפית או החברתית של ישראל בלבד (פירוט בהמשך)

 

המרכז אינו מסייע במקרים הבאים:

 • עסקים שאינם בבעלות אזרחי מדינת ישראל
 • עסקאות נדל"ן ו/או בנייה
 • בקשות המחליפות חוב קיים ב"כסף זול" של הקרן – במובן זה החלפות חוב קיים הן גם החלפות מסגרת נוספת/שנייה וכן החלפת הלוואות בלון ומימון ביניים (לא ניתן לקבל הלוואה לשם החלפת הלוואות שנלקחו "עד לקבלת אישור הקרן")
 • בקשות למימון השקעות בציוד סחיר חדש (מכוניות, טרקטורים, מכונות) שניתן בקלות יחסית למצוא עבורן מימון ממקורות אחרים
 • בקשות לעסקים הנמצאים מחוץ לאזור פריסת הקרן, על אף מגורים באזור. הקריטריון הקובע הוא מיקום העסק ולא מקום המגורים

למי מיועדת ההלוואה?

שש הקרנות מיועדות לסיוע להקמה/שדרוג עסק קיים, הממוקם בנגב, בגליל ובירושלים, וכן ליזמים מאוכלוסיות מיועדות. הסיוע ניתן על בסיס התאמה גיאוגרפית לפי פריסת הקרנות:

 • עסקים באזור ירושלים נתמכים על ידי קרן ניו יורק ירושלים
 • עסקים באשקלון נתמכים על ידי קרן בולטימור לאשקלון
 • עסקים באזור הנגב נתמכים על ידי קרן נס
 • עסקים באזור הגליל נתמכים על ידי ארבע קרנות
 • אוכלוסיות ספציפיות זכאיות לסיוע של קרן ניו יורק לישראל, ללא תלות במקום העסק:
  • עולים חדשים עד 10 שנים מיום העלייה
  • קהילת העולים מאתיופיה ובני משפחותיהם
  • החברה החרדית
  • החברה הערבית
  • עולים מארצות הקווקאז (ללא מגבלת תקופה)

 

לא בטוחים אם אתם זכאים להלוואה? צרו עמנו קשר ונבדוק יחדיו:

תמר דעי, מנהלת המרכז לעידוד עסקים 08-6295688, tamard@jafi.org

תנאי ההלוואה לזכאים

 • סכום קרן ההלוואה המקסימלי: עד 400,000 ש"ח. משתנה בין הקרנות לרשימת הקרנות ותנאי ההלוואה לחצו כאן >
 • בנק מלווה: בנק אוצר החייל/הבנק הבינלאומי הראשון
 • ריבית בהלוואות: P+1.7%
 • תקופת פריסת ההלוואה: עד 6 שנים (72 חודשים), מתוכן תקופה של עד 12 חודשים של תשלום ריבית בלבד (תקופת חסד/גרייס).
 • מימוש ההלוואה: יתבצע כנגד הוכחת ביצוע/קבלות/ העברות ישירות לספקים.
 • חלק מהקרנות מאפשרות מימון מרכיב הון חוזר של עד 50%.
 • הקרן מעמידה ערבות שיורית (אחרונה בתור בהליך הגבייה) בגובה של עד 70% מסכום ההלוואה המאושרת (בקרן ניו יורק לישראל ערבות עד 95% מסכום ההלוואה).
 • ביטחונות נוספים יועמדו על ידי היזם על פי החלטת ועדת הקרן ובכפוף להסכמת הבנק.
 • במידה שהביטחונות המשלימים יהיו ערבים לחוב, על היזם להציג ערבים בתנאי הסף הנדרשים (שכר/וותק/אי התראות וכו') בהתאם לדרישת הבנק.
 • ביטחונות אפשריים: החתמת ערבים שיעבוד ציוד או רכב או פיקדון כספי

איך זה עובד וכיצד מתחילים בתהליך?

תהליך טיפול ואישור ההלוואה

 • בקשה ראשונית לקבלת הלוואה מוגשת באמצעות יועצים מאושרי הסוכנות היהודית או על ידי היזם עצמו. הבקשות מנותבות למנהלי הקרנות האזוריים ועוברות סינון ראשוני.
  להגשת בקשה >
 • באם יתקבל אישור הן ע"י נציג הסוכנות היהודית והן ע"י נציג הבנק, יופנה היזם ליועץ עסקי המאושר על ידי הסוכנות היהודית' שיכין עבורו תוכנית עסקית. הסוכנות היהודית אינה צד בהתקשרות בין היזם ובין יועצי מעוף/יועצים אחרים המאושרים על ידה ועלות הכנת התוכנית תחול במלואה על היזם.
 • לאחר הגשת תוכנית עסקית וחומרים נלווים נדרשים, יקבלו היזם/בעל העסק והיועץ, אשר הכין את התוכנית, זימון לועדת הקרן, בה תידון הבקשה לסיוע בקבלת ההלוואה. בועדה משתתפים נציגי הסוכנות היהודית, נציגי הבנק, יו"ר ציבורי וכן נציגי הקהילות התורמות. היזם והיועץ מציגים את עצמם ואת הרעיון העסקי שלהם. לאחר מכן יתקיים דיון פנימי ומתקבלת החלטה אם לסייע בקבלת הלוואה ובאילו תנאים היא תינתן: סכום מאושר (לאו דווקא הסכום המבוקש), גובה ערבות הקרן, והביטחונות הנדרשים).
 • זכותה של ועדת הקרן להתנות מתן הלוואה בקבלת מידע נוסף לפי דרישתה או בלקיחת ייעוץ עסקי. הקרן לא מממנת את עלויות הייעוץ.

 

ביצוע בפועל של ההלוואה לאחר קבלת אישור הוועדה

 • מימוש ההלוואה מותנה בעמידה בתנאי הוראת הביצוע שהיא המסמך המרכז את החלטת הסיוע של וועדת הקרן.
 • תוקף הוראת הביצוע שבמסגרתו יכול מקבל הסיוע לממש את ההלוואה שאושרה לו הוא שלושה חודשים.
 • בסמכות נציג הסוכנות היהודית האזורי לאשר הארכת תוקף של הוראת הביצוע לתקופה של שלושה חודשים נוספים ובכפוף לקבלת בקשה מהיזם או הסניף המטפל.
 • באם יעלה צורך להערכת תוקף לאחר חצי שנה מיום אישור הוועדה, כל אישור יחייב החלטה וחתימה של חברי וועדת הקרן.
 • לא יינתנו אישורי הארכת תוקף מעבר לשנה מיום אישור הוועדה המקורי (מלבד מקרים חריגים במיוחד ורק באישור מנהל הקרנות) ובמקרה בו היזם בכל זאת יהיה מעוניין במימוש ההלוואה יהיה עליו להתחיל את התהליך מחדש ולהגיש תוכנית עסקית חדשה ועדכנית.
 • על מנת לשחרר את כספי ההלוואה על העסק/יזמים להוכיח קודם כל ביצוע ההוצאות שמומנו בהון עצמי (כפי שהוצהר בתוכנית העסקית) ולאחר מכן השחרור של כספי ההלוואה יתבצע כנגד הוכחות תשלום (חשבוניות) או בהעברת הסכומים ישירות לידי הספקים. אחריות הביצוע והבקרה היא של הבנק. מנהל הקרנות ילווה את התהליך ויהווה גורם מתווך ומסייע הן עבור היזמים והן עבור הבנק.
 • הקרן מכירה בהוצאות שבוצעו עד שלושה חודשים לפני מועד הבקשה הראשונית העסקית הן למטרת הוכחת ביצוע ההון העצמי והן להוכחת ביצוע ההשקעות (זאת אומרת שניתן לקבל זיכוי בגין השקעות שכבר בוצעו ובתנאי שבתקופה הנקובה של 3 חודשים – מקרים חריגים יועברו לאישור מנהל הקרנות).
 • במקרים שבהם וועדת הקרן החליטה לאשר הלוואה בסכום הנמוך מסכום הבקשה יהיה על היזמים להמציא טבלת מקורות ושימושים מעודכנת שתציג יכולת גיוס המשאבים בצד המקורות או לחלופין ביצוע תוכנית השקעה מצומצמת. במקרה הראשון לא יהיה צורך באשרור החלטת הוועדה ואילו במקרה של הקטנת תכנית ההשקעה יש צורך לאשרר את ההחלטה בתכתובת מיילים או בשיחת וועידה.

הגדרות

עסק חדש
עסק יוגדר כחדש באם טרם עברו שישה חודשים מיום פתיחתו או ממועד תחילת פעילותו העסקית (למשל רישום חברה בינואר ותחילת הפעילות כמסעדה פעילה ביולי – המשמעות היא שהעסק יוגדר כחדש עד דצמבר).

הון חוזר
הון המשמש למימון השוטף של העסק: שכירות/תשלומי מים/חשמל/ארנונה/משכורות עובדים/חומרי גלם ומלאי/הוצאות פרסום שוטף/תשלום בגין רישיונות וכו'. הקרן מאפשרת מימון מרכיב הון חוזר של עד 50%.

השקעה

 • השקעה בתשתית פיזית של העסק או שיפוץ והתאמה במושכר
 • רכישת ציוד/מכונות/כלי רכב (רצוי לא חדשים שעבורם קל יחסית לקבל מימון)
 • רכישת תוכנות ייעודיות ורישיונות חדשים וכו'

חריג – עלויות קמפיין פרסום
הוצאה חד פעמית, גם אם נפרשת על מספר קטן (!) של חודשים, תוגדר כהשקעה ולא כהון חוזר

הון עצמי
הדרישה העקרונית היא למימון של כ-15% מתוכנית ההשקעה ממקורות עצמיים (לא בהלוואות!). מקרים חריגים יאושרו מראש ע"י מנהל הקרנות.

מידע לתורמים

מאז הקמתו בשנת 2001 ועד סוף 2020, סייע המרכז לעידוד עסקים לכ 2,000 עסקים, אשר אפשרו את יצירתם של כ 10,000 מקומות עבודה חדשים במשק הישראלי.

המרכז מסייע ליזמים ולבעלי עסקים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל להגשים את חלומותיהם העסקיים, באמצעות סיוע בקבלת הלוואות בתנאים מועדפים. סיוע זה מתאפשר הודות למינוף בנקאי של כספי תרומות הניתנות לקרנות הלוואה ייעודיות, והודות לתמיכה וליווי של אנשי המרכז ביזמים, מתחילת הדרך ועד לאחר קבלת ההלוואה.

הסיוע ניתן ליזמים באזור הגליל, הנגב וירושלים, כמו גם לאוכלוסיות מוחלשות כגון עולים חדשים, הקהילה האתיופית, המגזר החרדי והמגזר הערבי.

בסיס הפעילות מושתת על מאגר מתחדש של ביטחונות. כל הלוואה שנפרעת מאפשרת סיוע בהענקת הלוואה ללקוח נוסף. היסטוריית החזר ההלוואות עומדת על שיעור גבוה במיוחד של למעלה מ-98% מהסכומים שהוענקו.

הקמת עסקים חדשים והרחבת עסקים קיימים תורמת לצמצום פערים כלכליים-חברתיים בישראל ומניעה צמיחה במשק.

עד כה נסמך המרכז על תרומות שמקורן בפדרציות יהודיות בחו"ל. היום, יותר מתמיד, אנו מאמינים ברצון וביכולת של תורמים פרטיים וגופים ישראליים להירתם למאמץ חשוב זה ולקחת חלק בחיזוק החברה בה אנו חיים.

עזרו לנו לעודד יזמות ישראלית ופיתוח כלכלי, למען המחר של כולנו.

צרו קשר

אנחנו לרשותכם לכל שאלה ובירור

תמר דעי, מנהלת המרכז לעידוד עסקים 08-6295688, tamard@jafi.org

התחילו בתהליך

סיפורי הצלחה